Blog

Zespół trenerów wewnętrznych w organizacji jest dobrą inwestycją  

Wiele firm zmaga się z problemem rotacji pracowników o najkrótszym stażu. Inne szukają możliwości przekwalifikowania swoich pracowników. W takich sytuacjach świetnie sprawdza się dobrze przygotowany zespół trenerów wewnętrznych.

Ostatnio miałam okazję rozmawiać z menedżerką customer service w dużej międzynarodowej organizacji, która przyznała, że specjaliści w roli trenerów przyczynili się do poprawy wskaźników KPI zespołu. Aby osiągnąć taki rezultat, warto wdrożyć proces przygotowania specjalistów do nowej lub dodatkowej roli i poświęcić odpowiedni czas.


więcej  

dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

2024-03-21

Jak przygotować program szkolenia

W tym artykule robimy założenie, że zrealizowaliśmy analizę potrzeb szkoleniowych. I teraz czas na kolejny krok, czyli przygotowanie programu szkolenia. Od czego zacząć?


więcej  

dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

2024-03-06

Transfer wiedzy i umiejętności z sali szkoleniowej na stanowisko pracy, czyli pięta achillesowa programów rozwojowych

Oczekiwanie, że jedno szkolenie przełoży się na poprawę wskaźników biznesowych, to jak założenie, że udana ceremonia ślubna zagwarantuje udane pożycie małżeńskie. Ta metafora profesora Brinkerhoffa dobrze ilustruje problemy związane z transferem.


więcej  

dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

2024-02-28

Onboarding w organizacji

Onboarding można określić jako proces, dzięki któremu pracownicy poznają swój zakres obowiązków i odpowiedzialności, kulturę organizacyjną oraz nawiązują relacje z innymi. Co powinno znaleźć się w procesie wdrażania nowego pracownika do organizacji? Dlaczego jest to tak ważne dzisiaj? Jak powinny być podzielone zadania w tym procesie? Ten artykuł odpowiada na te pytania.


więcej  

William J. Rothwell, Ph.D., SPHR, Honorowy Członek CPLP

2024-02-21

Model kompetencji jako podstawa zarządzania talentami

Model kompetencji jako podstawa zarządzania talentami

William J. Rothwell, Ph.D., SPHR, Honorowy Członek CPLP

Model kompetencji stanowi podstawę zarządzania talentami. Ale co to jest model kompetencji i czym różni się od opisu stanowiska pracy? Dlaczego model kompetencji jest podstawą rekrutacji, selekcji, oceny, rozwoju, awansu i zatrzymywania talentów?  Krótki artykuł odpowiada na te pytania.


więcej  

William J. Rothwell, Ph.D., SPHR, Honorowy Członek CPLP

2024-02-12

Zaangażowanie zarządu w proces zarządzania talentami

Zaangażowania zarządu w proces zarządzania talentami

Często słyszę skargi od ekspertów HR, że zarząd czy menedżerowie wyższego szczebla nie angażują się w programy zarządzania talentami. A dostępne badania potwierdzają tę opinię.

W tym artykule przedstawiam pięć wskazówek dotyczących budowania i utrzymywania zaangażowania.


więcej  

William J. Rothwell, Ph.D.

2024-02-06

Szkolenie dla trenerów wewnętrznych – dlaczego warto?

W wielu organizacjach specjaliści i eksperci prowadzą szkolenia wewnętrzne dla pracowników, dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami. To świetny pomysł, żeby w taki sposób angażować doświadczone osoby. Czy jednak dobry specjalista potrafi prowadzić wartościowe szkolenie?

 


więcej  

dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

2024-01-24

Rola zarządzania wynikami w programach talentowych

Zarządzanie wynikami ma więcej niż jedno znaczenie. Dla niektórych oznacza roczną ocenę wyników pracowników, dla innych jest to proces planowania, monitorowania i oceniania rocznych wyników, a dla jeszcze innych jest to zaawansowany system informacji zwrotnej, który dostarcza pracownikom informacji w czasie rzeczywistym, bezpośrednio od klientów lub osób obsługiwanych przez pracowników, dotyczące tego, jak dobrze zaspokajają potrzeby klientów. I jak to się ma do zarządzania talentami?


więcej  

William J. Rothwell, Ph.D., SPHR, Honorowy Członek CPLP

2024-01-18

Czy menedżerowie ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie talentami?

Większość programów zarządzania talentami kończy się niepowodzeniem. W poprzednich artykułach omówiłem dwa powszechne powody: po pierwsze, brak jasno określonych, mierzalnych celów programu, które są akceptowane przez wszystkich głównych interesariuszy w organizacji; po drugie, brak jasno określonych ról wszystkich kluczowych osób w organizacji. Istnieje też trzeci powód, który powoduje, że programy zarządzania talentami nie odnoszą sukcesu: brak jasnej odpowiedzialności menedżerów za pomoc w osiągnięciu celów oraz brak wypełnianie swoich ról w tym procesie.


więcej  

William J. Rothwell, Ph.D., SPHR, Honorowy Członek CPLP

2024-01-14

Dostosowanie planów strategicznych i działań związanych z zarządzaniem talentami do przyszłych kompetencji organizacyjnych

Większość programów zarządzania talentami kończy się niepowodzeniem. W poprzednich artykułach omówiłem dwa powszechne powody: po pierwsze, brak jasno określonych, mierzalnych celów programu, które są akceptowane przez wszystkich głównych interesariuszy w organizacji; po drugie, brak jasno określonych ról wszystkich kluczowych osób w organizacji. Istnieje też trzeci powód, który powoduje, że programy zarządzania talentami nie odnoszą sukcesu: brak jasnej odpowiedzialności menedżerów za pomoc w osiągnięciu celów oraz brak wypełnianie swoich ról w tym procesie?


więcej  

William J. Rothwell, Ph.D., SPHR, Honorowy Członek CPLP

2024-01-01

Refleksje coacha biznesowego

W czasie sesji coachingowej menedżerowie przyznają, że nie delegują zadań, bo to zajmuje dużo czasu, a poza tym i tak trzeba będzie poprawić.


więcej  

Marzena Zielińska

2023-12-30

Cele programu zarządzania talentami

Jako konsultant ds. zarządzania talentami w wielu organizacjach, często spotykam się z problemem wyjaśnienia celów tego programu. W prostych słowach?  Cel to pożądany rezultat programu zarządzania talentami. Moje badania wykazują istnienia aż 22 możliwych celów, które można osiągnąć dzięki programowi zarządzania talentami. Niestety, organizacje nie mogą w takim samym stopniu osiągnąć 22 rezultatów. Dlatego konieczne jest ustalenie priorytetów. 


więcej  

William J. Rothwell, Ph.D

2023-10-17

Podział ról w zarządzaniu talentami w organizacji.

Około 70 procent programów zarządzania talentami zawodzi w ciągu pierwszych trzech lat. Istnieją pewne powszechne przyczyny, dlaczego programy te nie odnoszą sukcesu. Jednym z powodów jest brak jasnych celów programu, innym powodem jest brak jasnych ról, a trzecim jest brak jasnego podejścia do oceny rezultatów. Niniejszy artykuł skupia się na braku jasnych ról. Czym są role? Dlaczego są ważne? Kto powinien realizować pewne zadania w programie zarządzania talentami? Jak są istotne role w zarządzaniu talentami? Artykuł odpowiada na te ważne pytania.


więcej  

William J. Rothwell, Ph.D.

2023-09-17

Metodologia ROI w projektach HR

Metodologia ROI w projektach HR, czyli ocena efektywności według podejścia dr. Jacka Phillipsa.


więcej  

dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

2023-07-25

Akademia trenera ROI

Ustalanie celów biznesowych i szkoleniowych jako klucz dla prowadzenia całego przedsięwzięcia rozwojowego.


więcej  

dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

2023-05-28

Prezentacja publiczna

Jak przygotować dobre wystąpienie i sukcesywnie pracować nad tym, by stawać się coraz lepszym mówcą?


więcej  

dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

2023-05-28

Z życia HR

Metodologia ROI w projektach HR, czyli ocena efektywności według podejścia dr. Jacka Phillipsa.


więcej  

dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

2023-05-28

Zarządzanie zespołem – kompetencje menedżerskie

Onboarding menedżerski jako sposób na rozwój podstawowych kompetencji menedżerskich.


więcej  

dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

2023-05-28