Zespół trenerów wewnętrznych w organizacji jest dobrą inwestycją  


Zespół trenerów wewnętrznych

w organizacji jest dobrą inwestycją    

Wiele firm zmaga się z problemem rotacji pracowników o najkrótszym stażu. Inne szukają możliwości przekwalifikowania swoich pracowników. W takich sytuacjach świetnie sprawdza się dobrze przygotowany zespół trenerów wewnętrznych.

Ostatnio miałam okazję rozmawiać z menedżerką customer service w dużej międzynarodowej organizacji, która przyznała, że specjaliści w roli trenerów przyczynili się do poprawy wskaźników KPI zespołu. Aby osiągnąć taki rezultat, warto wdrożyć proces przygotowania specjalistów do nowej lub dodatkowej roli.

Rekrutacja do zespołu trenerów wewnętrznych

Pierwszym krokiem jest zrekrutowanie odpowiednich kandydatów do zespołu trenerów wewnętrznych, czyli takich którzy:

 • posiadają merytoryczne przygotowanie
 • chcą uczyć innych i dzielić się wiedzą
 • są świadomi, że przygotowanie do roli trenera wymaga wysiłku i czasu
 • są otwarci na zmiany w sposobie uczenia innych
 • potrafią przyjmować informacje zwrotne i wyciągać wnioski

 Przygotowanie zespołu trenerów wewnętrznych

Czasami w rozwoju zespołu trenerów wewnętrznych chcemy iść na skróty, czyli uznajemy, że skoro ktoś jest dobrym specjalistą, będzie także dobrze uczył innych. Może tak się zdarzyć, bezpieczniej jednak nie zdawać się na przypadek i lepiej zaproponować program rozwojowy. Co taki program może zawierać?

 • diagnozę potrzeb szkoleniowych (wywiady z uczestnikami lub kwestionariusz, superwizja)
 • warsztaty dotyczące umiejętności prowadzenia szkoleń w sali szkoleniowej oraz online
 • konsultacje dotyczące programu szkoleniowego, który będą prowadzić uczestnicy

Ocena efektywności programu rozwojowego dla zespołu trenerów wewnętrznych 

Efektywność możemy oceniać na kilku poziomach:

 1. satysfakcję uczestników z wykorzystaniem ankiety oceniającej szkolenie
 2. ocenę wiedzy po programie rozwojowym – możemy wykorzystać test wiedzy
 3. ocenę wdrożenia, czyli analiza szkoleń prowadzonych przez uczestników oceniana przez eksperta
 4. badanie wskaźników biznesowych (KPI, czas wdrożenia) badane kilka miesięcy po programie

Przygotowanie zespołu trenerów wewnętrznych jest procesem, który przyniesie korzyści organizacji, przy odpowiednim, procesowym podejściu do zagadnienia.

 

 dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

2024-03-21