Jak przygotować program szkolenia


Przygotowanie programu szkolenia – jak to zrobić?

W tym artykule robimy założenie, że zrealizowaliśmy analizę potrzeb szkoleniowych. I teraz czas na kolejny krok, czyli przygotowanie programu szkolenia. Od czego zacząć?

1. Etap twórczy

Pierwszym etapem przygotowania programu szkolenia nie powinno być opracowanie prezentacji PowerPoint (to może być tylko wsparcie prezentacji szkoleniowej). W takim razie, od czego zacząć? Ja najczęściej przygotowuję mapę myśli. W centrum mapy myśli umieszczam  temat szkolenia, a poszczególne gałęzie to zagadnienia, które znajdą się w programie, np. techniki sprzedaży będą centrum mapy myśli, a diagnoza potrzeb klienta, język korzyści czy radzenie sobie z zastrzeżeniami są gałęziami. Zaletą tej metody jest możliwość uzupełnienia planu, dodania pomysłów, wprowadzenia zmian. Oczywiście biorąc pod uwagę czas szkolenia, z mapy myśli należy wybrać te zagadnienia, które są priorytetowe dla osiągnięcia celów szkolenia.

2. Etap porządkowania

Kiedy już wybraliśmy zagadnienia merytoryczne, powinniśmy określić cele szkoleniowe, które planujemy osiągnąć, dobrać odpowiednie metody oraz określić czas każdego modułu szkoleniowego (zakładamy, że przygotowanie programu szkolenia oznacza, że będzie w nim kilka modułów.

Skupmy się teraz na celach szkoleniowych:

  1. Cele poznawcze – związane z definicjami, rozumieniem zagadnień 

  2. Cele  behawioralne – związane z umiejętnościami czy zachowaniami

  3. Cele afektywne – związane z postawa uczestnika szkolenia

W zależności od celów, który planujemy osiągnąć dobieramy odpowiednie metody, czyli:

  • Cele poznawcze – prezentacja, demonstracja, film, quiz
  • Cele behawioralne – symulacje, ćwiczenia praktyczne
  • Cele afektywne – studium przypadku czy dyskusja

Oczywiście, to tylko kilka przykładów metod, które możesz zastosować. Istotne, aby starać się dobrze oszacować czas. Metody angażujące zajmują więcej czasu, ale dają wiele  korzyści i przyczyniają się do zdobywania przez uczestników umiejętności, a przecież właśnie po to, przygotowujemy program szkolenia.

Taki proces przygotowania programu szkolenia zajmuje więcej czasu, natomiast pozwala też osobie prowadzącej szkolenie, dobrze się do niego przygotować. Najtrudniej opracować swoje pierwsze szkolenie, później jest już tylko łatwiej, wyciągamy wnioski i modyfikujemy programy. Oczywiście warto tutaj zrobić jedno kluczowe założenie, punktem wyjścia jest określenie rezultatów na początku procesu oraz diagnoza potrzeb.dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

2024-03-06