Skuteczna prezentacja online
Od kilku lat prezentacja online stała się bardzo ważną częścią spotkań w organizacjach. Wielu pracowników traktuje prezentacje online jako notatki, a swoją rolę często ogranicza do odczytywania tekstu z Power Pointa. W tym szkoleniu kładziemy nacisk na zmianę podejścia do przedstawiania informacji, wyników oraz wszelkich danych tak, aby podczas prezentacji pobudzać także zainteresowanie słuchaczy.

Rezultaty szkolenia dla uczestnika
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności rozwijanych podczas szkolenia uczestnik będzie w stanie przygotować prezentację informacyjną online, stosując minimalistyczne podejście do wizualizacji oraz przedstawiając poszczególne dane, fakty czy liczby w sposób czytelny i zrozumiały dla słuchaczy.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Dzięki temu szkoleniu w organizacji wzrośnie liczba skutecznych prezentacji online, podczas których odbiorcy uzyskają potrzebne im informacje podane w sposób czytelny i atrakcyjny.Program szkolenia:
  • Błędy w prezentacjach online
  • Schematy wystąpień informacyjnych
  • Techniki skupiania uwagi
  • Sposób prezentacji online
  • Wizualizacja danych, czyli co zrobić, aby prezentacja nie stała się klonem raportu?


Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja, studium przypadku, dyskusja, quiz, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja onlineTermin szkolenia
Forma szkolenia
Cena szkolenia

Terminy szkoleń:

  • 22-23 lutego 2024

  • 11 – 12 kwietnia 2024

  • 06-07 czerwca 2024

  • 05-06 września 2024

  • 14 – 15 listopada 2024

szkolenie online
1800 zł netto