Akademia trenera ROI
Program szkolenia:

Moduł 1. Określanie rezultatów projektów rozwojowych i szkoleniowych w organizacji zgodne z metodologią ROI

 • Efektywne i nieefektywne projekty rozwojowe
 • Ustalanie rezultatów oraz celów szkoleniowych
 • Analiza potrzeb biznesowych
 • Metody analizy potrzeb

 

Moduł 2. Konstruowanie narzędzi analizy potrzeb

 • Metody prowadzenia szkoleń
 • Prezentacja
 • Dyskusja
 • Symulacje
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Gry symulacyjne
 • Studium przypadku
 • Analiza sytuacji krytycznych

 

Moduł 3. Konstruowanie programów szkoleniowych na stawionych na rezultaty

 • Przygotowanie planu szkolenia
 • Ustalenie harmonogramu zajęć

 

Moduł 4. Ocena efektywności programów szkoleniowych – ROI

 • Plan gromadzenia danych
 • Przygotowanie narzędzi oceny efektywności szkolenia
 • Zwrot z inwestycji w projekt rozwojowy

 Termin szkolenia
Forma szkolenia
Cena szkolenia

Terminy szkoleń:

 • 14-16 lutego 2024

 • 08 – 10 maja 2024

 • 18 – 20 września 2024

szkolenie online
2700 zł netto