Akademia trenera ROI


Rezultatem program rozwojowego będzie zdobycie przez uczestników kompetencji trenersko-konsultacyjnych, od diagnozy potrzeb po ocenę efektywności na piątym poziomie, czyli włącznie z obliczaniem zwrotu z inwestycji w szkolenia (ROI) według autorstwa Jacka Phillipsa. Każdy uczestnik zakończy Akademię, opracowując swój własny program szkoleniowy.Program szkolenia:

Moduł 1 – Proces szkoleniowy

Efektywne i nieefektywne projekty rozwojowe 

Rezultaty projektów szkoleniowych  

Warunki uczenia się osób dorosłych

Analiza potrzeb biznesowych i szkoleniowych

 

Moduł 2 – Metody i narzędzia szkoleniowe

Prezentacja 

Dyskusja 

Studium przypadku 

Narzędzia w szkoleniach online 

 

Moduł 3 – Przygotowanie programów szkoleniowych 

Etap twórczy pracy nad programem szkolenia 

Opracowanie scenariuszy szkolenia

 

Moduł 4 – Ocena efektywności programów szkoleniowych – obliczanie ROI – zwrotu z inwestycji w szkolenia

Planowanie oceny efektywności szkolenia na pięciu poziomach 

Izolowanie efektów szkolenia

Obliczenia ROITermin szkolenia
Forma szkolenia
Cena szkolenia

Terminy szkoleń:

  • 14-16 lutego 2024

  • 08 – 10 maja 2024

  • 18 – 20 września 2024

szkolenie online
2700 zł netto