Szkolenie dla trenerów wewnętrznych – dlaczego warto?


W wielu organizacjach specjaliści i eksperci prowadzą szkolenia wewnętrzne dla pracowników, dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami. To świetny pomysł, żeby angażować doświadczone osoby do uczenia innych. Czy jednak dobry specjalista potrafi prowadzić szkolenie?

 

Szkolenia nie są praktyczne, ale warsztaty tak – mówią mi uczestnicy szkoleń dla trenerów. Gdy pytam, a jaka jest różnica między szkoleniem a warsztatem?

Pada odpowiedź: szkolenie to jest taka prezentacja czy wykład – generalnie nuda i nic z tego nie wynosimy, a na warsztatach coś wypracowujemy, ktoś nas angażuje – i to jest super.

  • Czy rzeczywiście można postawić znak równości między szkoleniem a prezentacją?
  • Czy w niektórych sytuacjach „idziemy na skróty”, proponując uczestnikom prezentację zamiast ćwiczenia praktycznego uczącego konkretnych umiejętności?
  • Czy osoby, która uczą, wybierają prezentację, ponieważ najłatwiej ją przygotować i najszybciej można przekazać?

 Za mną wiele szkoleń dla trenerów wewnętrznych, specjalistów i ekspertów i to, na co kładę nacisk na starcie to budowanie świadomości uczestników, że:

  1. Pierwszym krokiem w przygotowaniu szkolenia nie jest przygotowanie prezentacji, ale określenie rezultatu szkolenia, które będą prowadzić.
  2. A jeśli tak, drugi etap to określenie szczegółowych celów związanych z uczeniem – jaką wiedzę czy jakie umiejętności powinni pozyskać uczestnicy, żeby osiągnąć rezultat.
  3. I dopiero w trzecim kroku dobieramy metody, dzięki którym osiągniemy cele szkoleniowe i jeśli uczymy konkretnych umiejętności sprawdzają się ćwiczenia praktyczne, instruktaż czy symulacje.

To bardzo istotne, aby trenerzy, specjaliści czy eksperci wdrażający pracowników wiedzieli, że nawet z bardzo interesującej prezentacji o systemie, nie będzie umiejętności, których oczekują. I dlatego ważne jest przygotowanie  przyszłych trenerów wewnętrznych, aby potrafili dostosować odpowiednie metody szkoleniowe.dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

2024-01-24