Szkolenia otwarte
01 Onboarding menedżerski


Szkolenie jest dedykowane menedżerom, liderom, którzy stawiają pierwsze kroki w zarządzaniu. Proponujemy onboarding menedżera, ponieważ mamy poczucie, że nie tylko nowy pracownik w organizacji potrzebuje wsparcia na starcie swojej kariery. Nowo mianowany menedżer nie powinien uczyć się metodą prób i błędów, a przynajmniej jego zespół nie powinien być królikiem doświadczalnym, stąd pomysł właśnie na onboarding menedżerski, w którym – w bezpiecznych warunkach – uczestnik przetestuje techniki, dzięki którym poczuje się pewniej w nowej roli.

Rezultaty szkolenia
Od samego „wzięcia udziału” zmian w jakości zarządzania nie będzie. Jeśli jednak uczestnik wdroży umiejętności zdobyte na szkoleniu, zyska większą pewność siebie w kontakcie z zespołem, uniknie mikrozarządzania i łatwiej będzie mu realizować postawione przed nim cele.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Ułatwienie nowym menedżerom udziału w szkoleniu powinno zaowocować skutecznym wejściem w role kierownicze, a co za tym idzie – szybszym osiąganiem celów biznesowych.Program szkolenia:
 • Rola menedżera
 • Planowanie i organizowanie pracy zespołu
 • Delegowanie zadań
 • Monitorowanie realizacji zadań
 • Budowanie motywującego środowiska pracy
 • Trudne sytuacje w zarządzaniu


Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja – praca z kamerą video, studium przypadku, dyskusja, quiz, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja onlineTermin szkolenia
Forma szkolenia
Cena szkolenia

termin zostanie podany wkrótce
szkolenie online
1800 zł netto
02 Ocena efektywności programów HR – obliczanie zwrotu z inwestycji


Program szkolenia:

Rezultatem tego programu rozwojowego będzie zdobycie przez uczestników kompetencji trenersko-konsultacyjnych, od diagnozy potrzeb po ocenę efektywności na piątym poziomie, czyli włącznie z obliczaniem zwrotu z inwestycji w szkolenia (ROI) według autorstwa Jacka Phillipsa. Każdy uczestnik zakończy Akademię, opracowując swój własny program szkoleniowy.Termin szkolenia
Forma szkolenia
Cena szkolenia

termin zostanie podany wkrótce
szkolenie online
2500 zł netto
03 Skuteczna prezentacja online


Od kilku lat prezentacja online stała się bardzo ważną częścią spotkań w organizacjach. Wielu pracowników traktuje prezentacje online jako notatki, a swoją rolę często ogranicza do odczytywania tekstu z Power Pointa. W tym szkoleniu kładziemy nacisk na zmianę podejścia do przedstawiania informacji, wyników oraz wszelkich danych tak, aby podczas prezentacji pobudzać także zainteresowanie słuchaczy.

Rezultaty szkolenia dla uczestnika
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności rozwijanych podczas szkolenia uczestnik będzie w stanie przygotować prezentację informacyjną online, stosując minimalistyczne podejście do wizualizacji oraz przedstawiając poszczególne dane, fakty czy liczby w sposób czytelny i zrozumiały dla słuchaczy.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Dzięki temu szkoleniu w organizacji wzrośnie liczba skutecznych prezentacji online, podczas których odbiorcy uzyskają potrzebne im informacje podane w sposób czytelny i atrakcyjny.Program szkolenia:
 • Błędy w prezentacjach online
 • Schematy wystąpień informacyjnych
 • Techniki skupiania uwagi
 • Sposób prezentacji online
 • Wizualizacja danych, czyli co zrobić, aby prezentacja nie stała się klonem raportu?


Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja, studium przypadku, dyskusja, quiz, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja onlineTermin szkolenia
Forma szkolenia
Cena szkolenia

termin zostanie podany wkrótce
szkolenie online
900 zł netto
04 Akademia trenera ROI


Program szkolenia:

Moduł 1. Określanie rezultatów projektów rozwojowych i szkoleniowych w organizacji zgodne z metodologią ROI

 • Efektywne i nieefektywne projekty rozwojowe
 • Ustalanie rezultatów oraz celów szkoleniowych
 • Analiza potrzeb biznesowych
 • Metody analizy potrzeb

 

Moduł 2. Konstruowanie narzędzi analizy potrzeb

 • Metody prowadzenia szkoleń
 • Prezentacja
 • Dyskusja
 • Symulacje
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Gry symulacyjne
 • Studium przypadku
 • Analiza sytuacji krytycznych

 

Moduł 3. Konstruowanie programów szkoleniowych na stawionych na rezultaty

 • Przygotowanie planu szkolenia
 • Ustalenie harmonogramu zajęć

 

Moduł 4. Ocena efektywności programów szkoleniowych – ROI

 • Plan gromadzenia danych
 • Przygotowanie narzędzi oceny efektywności szkolenia
 • Zwrot z inwestycji w projekt rozwojowy

 

Moduł 5. Certyfikacja

 • Superwizja prowadzonego szkolenia
 • Ocena efektywności projektu szkoleniowego


Termin szkolenia
Forma szkolenia
Cena szkolenia

Moduł 1: 16-17 października 2023 / Moduł 2: 13-14 listopada 2023 / Moduł 3: 04-05 grudnia 2023 / Moduł 4: 08-09 stycznia 2024 / Moduł 5: 05-06 lutego  2024
szkolenie online
6 900 zł netto
05 Rozwój kompetencji zespołu


Menedżer ma największy wpływ na rozwój kompetencji pracowników. Niektórym wydaje się, że hasło „rozwój” oznacza działania podejmowane głównie przez Dział HR, w tym przede wszystkim szkolenia. Czas odczarować ten mit i spojrzeć prawdzie w oczy. I temu nowemu spojrzeniu na rozwój będą poświęcone nasze warsztaty.

Rezultaty szkolenia
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia uczestnik będzie stosował różne metody i techniki rozwoju kompetencji swoich pracowników w zależności od poziomu ich umiejętności oraz zaangażowania.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Kadra menedżerska potrafi pokierować całym procesem rozwoju pracownika, przygotowuje go do udziału w szkoleniu, dba o przyrost potrzebnych kompetencji, zapewnia transfer nowej wiedzy i umiejętności na stanowisko pracy.Program szkolenia:
 • Model przywództwa sytuacyjnego
 • Metody rozwoju pracownika na początku drogi
 • Etapy uczenia się
 • Rola menedżera w procesie szkoleń
 • Wstęp do coachingu menedżerskiego
 • Kierowanie pracownikami o wysokich kompetencjach


Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja, film, studium przypadku, dyskusja, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja onlineTermin szkolenia
Forma szkolenia
Cena szkolenia

termin zostanie podany wkrótce
szkolenie online
1800 zł netto
06 Webinar ROI


Pokaż wartość tego, co robisz: jak mierzyć i osiągać sukces w każdym przedsięwzięciu – weź udział w webinarze z dr Jackiem J. Phillipsem!

Sposób, w jaki pracujemy, zmienił się na zawsze, ale jedno pozostaje niezmienne: potrzeba pokazywania wartości tego, co robimy.

Tak naprawdę, biorąc pod uwagę dzisiejsze elastyczne środowisko pracy i niepewność w gospodarce, pokazywanie wartości naszej pracy nigdy nie było bardziej krytyczne. Dobra wiadomość jest taka, że ​​jest to wykonalne, niezależnie od roli i projektów, za które odpowiadasz.

Zobacz i posłuchaj Jacka J. Phillipsa, prezesa ROI Institute, który opowiada o procesie opisanym w książce „Pokaż wartość tego, co robisz: jak mierzyć i osiągać sukces w każdym przedsięwzięciu” (Berrett-Koehler Publishers, 2022).

Webinar daje możliwość poznania sprawdzonego i wiarygodnego procesu, który ma na celu wsparcie osób, które muszą pokazać wartość nie tylko dużych projektów, ale także swojej codziennej pracy.

Podczas webinaru Jack opowie o tym jak ludzie wykorzystują ten proces, aby zademonstrować wartość swojej pracy.

Uczestnicy, którzy wezmą udział w tej sesji, otrzymają kopię prezentacji i pomoce zawodowe pomocne w ich pracy. Jack przekaże również szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania bezpłatnego egzemplarza książki Pokaż wartość tego, co robisz: mierzenie i osiąganie sukcesu w dowolnym przedsięwzięciu!

dr Jack J. Phillips

Prezes Instytutu ROI, jest światowej sławy ekspertem w dziedzinie odpowiedzialności, pomiarów i ewaluacji. Świadczy usługi doradcze dla firm z listy Fortune 500 i głównych organizacji światowych oraz regularnie konsultuje się z klientami z organizacji produkcyjnych, usługowych i rządowych w 70 krajach. Autor lub redaktor ponad 100 książek, prowadzi warsztaty i występuje na konferencjach na całym świecie, a za swoją pracę otrzymał kilka nagród i wyróżnieńPodczas webinaru Jack opowie m.in.:
 • Jak zmienić swoje podejście do definiowania i osiągania sukcesu, jednocześnie poprawiając przyszłe wyniki.
 • Jak osiągać sukces, dostarczając istotne wyniki.
 • Jak dodawać wartość do swojej pracy, swojej organizacji i społeczności.


O Webinarium

Webinar w języku angielskim jest bezpłatny i odbędzie się 21 listopada 2023 , o godzinie 15:30 – 16:30.