Szkolenia – rozwój kompetencji społecznych

01 Przekonujące wystąpienie publiczne


Szkolenie jest dedykowane wszystkim, dla których ważną częścią pracy lub życia są wystąpienia publiczne. Nasi uczestnicy przekonują się, że jest to umiejętność jak każda inna i można się jej nauczyć. Wystarczy często trenować i pozyskiwać rzetelne informacje zwrotne. Tylko tyle i aż tyle.

Rezultaty szkolenia dla uczestnika
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności nabytych na sali szkoleniowej uczestnicy warsztatów będą skuteczne przygotowywać i prowadzić prezentacje publiczne. Ich wystąpienia będą odpowiadać założonym celom, zostaną zrealizowane w zaplanowanym czasie oraz przekazane w sposób interesujący i angażujący odbiorców.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Dzięki temu szkoleniu organizacja będzie dysponować przygotowaną kadrą, która w różnych sytuacjach publicznych będzie budować pozytywny wizerunek firmy.


Program szkolenia:
 • Przygotowanie wystąpienia perswazyjnego
 • Analiza słuchaczy
 • Struktura wystąpienia
 • Pobudzanie zainteresowania, czyli elementy storytellingu
 • Wizualizacja wystąpienia – zasady korzystania z PowerPoint
 • Mowa ciała w czasie wystąpienia
 • Angażowanie słuchaczy

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja – praca z kamerą video, studium przypadku, dyskusja, quiz, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online02 Prezentacja informacyjna online


Od kilku lat prezentacja online stała się bardzo ważną częścią spotkań w organizacjach. Wielu pracowników traktuje prezentacje online jako notatki, a swoją rolę często ogranicza do odczytywania tekstu z Power Pointa. W tym szkoleniu kładziemy nacisk na zmianę podejścia do przedstawiania informacji, wyników oraz wszelkich danych tak, aby podczas prezentacji pobudzać także zainteresowanie słuchaczy.

Rezultaty szkolenia dla uczestnika
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności rozwijanych podczas szkolenia uczestnik będzie w stanie przygotować prezentację informacyjną online, stosując minimalistyczne podejście do wizualizacji oraz przedstawiając poszczególne dane, fakty czy liczby w sposób czytelny i zrozumiały dla słuchaczy.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Dzięki temu szkoleniu w organizacji wzrośnie liczba skutecznych prezentacji online, podczas których odbiorcy uzyskają potrzebne im informacje podane w sposób czytelny i atrakcyjny.


Program szkolenia:
 • Błędy w prezentacjach online
 • Schematy wystąpień informacyjnych
 • Techniki skupiania uwagi
 • Sposób prezentacji online
 • Wizualizacja danych, czyli co zrobić, aby prezentacja nie stała się klonem raportu?

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja, studium przypadku, dyskusja, quiz, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja online03 Asertywność


Warsztaty koncentrują się na budowaniu postawy asertywnej uczestników w różnych sytuacjach zawodowych, ułatwiają właściwe rozumienie pojęcia „asertywności” oraz odwołują się do sytuacji, w których warto ją stosować.

Rezultaty szkolenia dla uczestnika
Po wdrożeniu nabytej wiedzy i nowych umiejętności uczestnik będzie stosował we właściwy sposób techniki asertywne w różnych sytuacjach społecznych. Ta umiejętność wpłynie na wzrost jego pewności siebie w kontaktach z przełożonymi i współpracownikami.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Dzięki temu szkoleniu organizacja będzie wpływać na postawy swoich pracowników, tak aby w uczciwy i stanowczy sposób komunikowali się z sobą, niezależnie od szczebla w organizacji.


Program szkolenia:
 • Fakty i mity związane z asertywnością
 • Definicja i źródła asertywności
 • Postawa i zachowanie asertywne
 • Mówienie o sowich potrzebach i oczekiwaniach
 • Radzenie sobie z krytyką
 • Umiejętność odmawiania

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja, studium przypadku, dyskusja, quiz, prezentacja
8 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online04 Organizacja czasu pracy


To szkolenie bardzo często przypomina walkę z nawykami, które sprawiają, że bardzo trudno nam się skoncentrować. W innych sytuacjach mamy poczucie, że nasza praca się nie kończy i nie bardzo wiemy, które zadania powinny być naszym priorytetem.

Rezultaty szkolenia dla uczestnika
Po wdrożeniu nowej wiedzy i umiejętności uczestnicy nie będą mieć trudności z planowaniem ani wątpliwości z ustalaniem priorytetów, ponadto będą świadomi konsekwencji płynących z dwóch zjawisk: złudzenia planowania i prokrastynacji.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Rezultaty tego szkolenia powinny przełożyć się na większą efektywność pracy w organizacji jako efekt wysokich umiejętności zarządzania czasem pracy poszczególnych osób.


Program szkolenia:
 • Analiza zużycia czasu
 • Metody ustalania priorytetów
 • Planowanie i organizowanie pracy
 • Praca zdalna – ryzyka związane z efektywnością pracy i zdrowiem psychicznym
 • Zjawisko złudzenia planowania (planning fallacy)
 • Prokrastynacja a ustalanie priorytetów

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

ćwiczenie praktyczne, studium przypadku, dyskusja, kwestionariusz, prezentacja
8 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online05 Budowanie odporności psychicznej


Temat, który się nie starzeje, wprost przeciwnie nabiera na znaczeniu w dzisiejszej rzeczywistości. Szkolenie będzie poprzedzone badaniem odporności psychicznej uczestników z wykorzystaniem narzędzia MTQ48 – każdy uczestnik otrzyma indywidualny raport.

Rezultaty szkolenia dla uczestnika
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności rozwijanych na szkoleniu uczestnik będzie w stanie wykorzystać potrzebne narzędzia i metody w swoim miejscu pracy, tak aby budować odporność psychiczną w tych obszarach, gdzie dotychczas odczuwał jej brak.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Każdej organizacji powinno zależeć na tym, aby w zespołach budować odporność psychiczną opartą na sprawdzonych metodach i narzędziach, tak aby dbać o dobrostan swoich pracowników.


Program szkolenia:
 • Odporność psychiczna – fakty i mity, definicja pojęcia
 • Waga odporności psychicznej
 • Model i zrozumienie koncepcji 4C
 • Rozwój odporności psychicznej

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

kwestionariusz MTQ48, praca w małych grupach, dyskusja, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online