Szkolenia dla kadry menedżerskiej

01 Onboarding menedżerski


Szkolenie jest dedykowane menedżerom, liderom, którzy stawiają pierwsze kroki w zarządzaniu. Proponujemy onboarding menedżera, ponieważ mamy poczucie, że nie tylko nowy pracownik w organizacji potrzebuje wsparcia na starcie swojej kariery. Nowo mianowany menedżer nie powinien uczyć się metodą prób i błędów, a przynajmniej jego zespół nie powinien być królikiem doświadczalnym, stąd pomysł właśnie na onboarding menedżerski, w którym – w bezpiecznych warunkach – uczestnik przetestuje techniki, dzięki którym poczuje się pewniej w nowej roli.

Rezultaty szkolenia
Od samego „wzięcia udziału” zmian w jakości zarządzania nie będzie. Jeśli jednak uczestnik wdroży umiejętności zdobyte na szkoleniu, zyska większą pewność siebie w kontakcie z zespołem, uniknie mikrozarządzania i łatwiej będzie mu realizować postawione przed nim cele.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Ułatwienie nowym menedżerom udziału w szkoleniu powinno zaowocować skutecznym wejściem w role kierownicze, a co za tym idzie – szybszym osiąganiem celów biznesowych.


Program warsztatów:
 • Rola menedżera
 • Planowanie i organizowanie pracy zespołu
 • Delegowanie zadań
 • Monitorowanie realizacji zadań
 • Budowanie motywującego środowiska pracy
 • Trudne sytuacje w zarządzaniu

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja – praca z kamerą video, studium przypadku, dyskusja, quiz, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online02 Kierowanie zespołem projektowym


Szkolenie dedykowane jest liderom, którzy są powoływani do kierowania zespołami złożonymi z pracowników wywodzących się z różnych działów firmy. To wymagające zadanie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma zależności strukturalnej i trzeba konkurować o czas pracownika z jego formalnym przełożonym.

Rezultaty szkolenia
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia uczestnik będzie miał mniej sytuacji stresowych wywołanych kontaktem z osobami zaangażowanymi w realizację projektu i łatwiej mu będzie zapanować nad kierowaniem realizacją zadań.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Zmniejszenie poziomu frustracji członków zespołów, którzy często mają poczucie, że liderzy nie do końca panują nad sytuacją, co przełoży się na większą efektywność w realizacji projektów.


Program warsztatów:
 • Budowanie zespołu projektowego – o co warto zadbać na starcie?
 • Planowanie i organizowanie pracy zespołu projektowego
 • Tworzenie motywującego środowiska dla członków zespołu
 • Wywieranie wpływu na uczestników projektu w sytuacji braku zależności formalnej
 • Delegowanie i egzekwowanie realizacji zadań
 • Trudne sytuacje w zarządzaniu zespołem projektowym

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja – praca z kamerą video, studium przypadku, dyskusja, quiz, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online03 Zarządzanie procesem zmian


Szkolenie jest dedykowane kadrze menedżerskiej, która wdraża zmiany w organizacji. Warsztat pozwala zaplanować cały proces zmian oraz umożliwia przetestowanie narzędzi, które sprawdzą się na poszczególnych jego etapach.

Rezultaty szkolenia
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności w realiach pracy, uczestnik będzie w stanie poprowadzić proces zmian w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować opór wobec zmian i być wsparciem dla swojego zespołu.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Dzięki temu szkoleniu organizacja będzie dysponować przygotowaną kadrą menedżerską do wdrażania zmian zgodnie z wytycznymi Zarządu.


Program warsztatów:
 • Błędy w procesie zmian
 • Etapy procesu zmian
 • Planowanie procesu zmian
 • Przekonywanie do zmian
 • Radzenie sobie z oporem wobec zmian

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja – praca z kamerą video, studium przypadku, dyskusja, quiz, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online04 Prowadzenie rozmów oceniających / podsumowujących


Szkolenie jest dedykowane menedżerom, którzy prowadzą rozmowy oceniające lub podsumowujące i zależy im na tym, aby robić to w sposób efektywny i motywujący.

Rezultaty szkolenia
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia uczestnicy będą lepiej przygotowani do prowadzenia tego typu rozmów, zyskają większą pewność siebie oraz świadomie będą wpływać na rozwój i zaangażowanie pracowników.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Dzięki szkoleniu kadra menedżerska będzie efektywnie wykorzystywać formalną ocenę pracy tak, aby realizować cele oceny wynikające z jej funkcji rozwojowej oraz administracyjnej.


Program warsztatów:
 • Sens formalnej oceny w organizacji
 • Przygotowanie do rozmowy podsumowującej/oceniającej
 • Przygotowanie zespołu do oceny
 • Zasady prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Umiejętności prowadzenia rozmowy
 • Ustalanie celów rozwojowych
 • Błędy oceny

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja, film, studium przypadku, dyskusja, prezentacja
8 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online05 Przekazywanie i przyjmowania informacji zwrotnej w zespole


W szkoleniu powinni wziąć udział menedżerowie oraz liderzy, którym zależy na budowaniu atmosfery zaufania w swoich zespołach. To ważne, aby uczyć pracowników otwartości oraz umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej. I nie chodzi tu tylko o deklaracje chęci uzyskania informacji zwrotnej, ale także o odwagę „przyjęcia jej na klatę”.

Rezultaty szkolenia
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności ćwiczonych na sali szkoleniowej uczestnik będzie budował kulturę informacji zwrotnej w swoim zespole. Na bieżąco będzie pozyskiwał informacje zwrotne od zespołu i także przekazywał je pracownikom.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Kadra menedżerska, która przyjmuje informacje zwrotne od pracowników i klientów, ciągle się uczy i rozwija swoje kompetencje w atmosferze transparentności i zaufania.


Program warsztatów:
 • Korzyści i zagrożenia wynikające z przekazywania informacji zwrotnej
 • Budowanie bezpieczeństwa psychologicznego
 • Zasady przekazywania informacji zwrotnej
 • Docenianie pracowników
 • Przekazywanie krytyki
 • Pozyskiwanie informacji zwrotnej od innych
 • Radzenie sobie z postawą defensywną u siebie i innych

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja, film, studium przypadku, dyskusja, prezentacja
12 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online06 Praca zespołowa i współpraca


Znaczenie pracy zespołowej i współpracy w ostatnich kilkunastu latach wzrosło nieprawdopodobnie. Coraz więcej organizacji odchodzi od wyścigu szczurów, rozumiejąc, że osiąganie celów biznesowych bardziej przypomina grę zespołową niż sport indywidualny, a szlifowanie techniki jednego zawodnika może nie przełożyć się na wynik całej organizacji.

Rezultaty szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie świadomy znaczenia współpracy zespołowej. Dzięki zastosowaniu poznanych narzędzi będzie budował w zespole wzajemne zaufanie, które przyczyni się do osiągania wyższych wyników.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
To szkolenie ma być narzędziem, dzięki któremu zespołom będzie łatwiej realizować postawione przed nimi cele. Szkolenie ma też umożliwić wyjście z tzw. silosów: „najważniejsza jest produkcja”, „najważniejszy jest marketing”, „najważniejsza jest sprzedaż”, itp. i zobaczenie wzajemnej zależności.


Program warsztatów:
 • Blaski i cienie pracy zespołowej i współpracy
 • Złe nawyki w pracy zespołowej i konsekwencje z nich płynące
 • Model zaufania w organizacji
 • Kilerzy zaufania – jak z nimi walczyć?

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja, film, studium przypadku, dyskusja, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online07 Trudne rozmowy z pracownikami


W tym szkoleniu będziemy się koncentrować na trudnych sytuacjach w pracy menedżera. Jest to jednak trening, po którym nie będziemy życzyć uczestnikom szybkiego wdrożenia zdobytych umiejętności, ponieważ to oznaczałoby, że niebawem mieliby zmierzyć się z trudnościami. Podchodzimy jednak do trudnych sytuacji w zarządzaniu jak linie lotnicze do uczenia pilotów lądowania bez wysuniętego podwozia. Pilot musi to mieć przetrenowane, choć wszyscy życzą mu, aby miał jak najmniej okazji, aby zastosować swoje umiejętności.

Rezultaty szkolenia
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności trenowanych na sali szkoleniowej uczestnik będzie przygotowany do prowadzenia różnego typu trudnych rozmów z pracownikami z jednoczesnym zachowaniem szacunku dla drugiej strony.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Dla każdej organizacji jest ważne, aby menedżerowie byli przygotowani do stawienia czoła różnego rodzaju trudnym sytuacjom, które będą spotykać w zarządzaniu zespołem.


Program warsztatów:
 • Przekazywanie niepopularnych decyzji
 • Prowadzenie rozmów ostrzegawczych
 • Rozmowa zwalniająca
 • Praca z zespołem po rozstaniu z pracownikiem

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja – praca z kamerą video, film, studium przypadku, dyskusja, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online08 Rozwój kompetencji zespołu - „spieszmy się rozwijać pracowników, tak szybko odchodzą”


Menedżer ma największy wpływ na rozwój kompetencji pracowników. Niektórym wydaje się, że hasło „rozwój” oznacza działania podejmowane głównie przez Dział HR, w tym przede wszystkim szkolenia. Czas odczarować ten mit i spojrzeć prawdzie w oczy. I temu nowemu spojrzeniu na rozwój będą poświęcone nasze warsztaty.

Rezultaty szkolenia
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia uczestnik będzie stosował różne metody i techniki rozwoju kompetencji swoich pracowników w zależności od poziomu ich umiejętności oraz zaangażowania.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Kadra menedżerska potrafi pokierować całym procesem rozwoju pracownika, przygotowuje go do udziału w szkoleniu, dba o przyrost potrzebnych kompetencji, zapewnia transfer nowej wiedzy i umiejętności na stanowisko pracy.


Program warsztatów:
 • Model przywództwa sytuacyjnego
 • Metody rozwoju pracownika na początku drogi
 • Etapy uczenia się
 • Rola menedżera w procesie szkoleń
 • Wstęp do coachingu menedżerskiego
 • Kierowanie pracownikami o wysokich kompetencjach

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja, film, studium przypadku, dyskusja, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online09 Coaching menedżerski


Szkolenie skierowane do menedżerów, którym zależy na rozwoju coachingowego stylu zarządzania, dzięki któremu zbudują poczucie autonomii pracowników oraz rozwiną kompetencje, bazując na ich indywidualnym potencjale.

Rezultaty szkolenia
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności z sali szkoleniowej na stanowisku pracy uczestnik będzie w stanie rozwijać kompetencje swoich pracowników, wzmacniać ich pewność siebie i jednocześnie koncentrować się na priorytetach swojego zespołu.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Organizacja zyska menedżerów przygotowanych do realizacji głównych celów zespołu nie tylko poprzez wydawanie poleceń i przekazywania instrukcji, ale także poprzez budowanie poczucia autonomii pracowników i ciągłego rozwijania ich kompetencji.


Program warsztatów:
 • Coaching versus trening
 • Sytuacje, w których warto zastosować coaching menedżerski
 • Korzyści wynikające z coachingowego stylu zarządzania
 • Umiejętności dobrego coacha
 • Przygotowanie do coachingu
 • Model prowadzenia coachingu

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja – praca z kamerą video, film, studium przypadku, dyskusja, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online010 Prowadzenie skutecznych spotkań


Szkolenie będzie się koncentrować na kluczowych umiejętnościach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem spotkań bezpośrednich lub online. W wielu organizacjach spotkania są dużym złodziejem czasu. Kadra menedżerska powinna modelować właściwe zachowania w zakresie zarządzania czasem oraz komunikacji zwłaszcza podczas spotkań zespołowych.

Rezultaty szkolenia
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności z sali szkoleniowej na stanowisko pracy uczestnik będzie świadomy celów, jakie stoją przed prowadzonym przez niego spotkaniem, potrafi się do niego przygotować oraz poprowadzić je w sposób efektywny i angażujący dla uczestników.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Dla organizacji to przede wszystkim oszczędność czasu spędzonego przez pracowników na spotkaniach, a także wzrost ich efektywności.


Program warsztatów:
 • Przygotowanie spotkania
 • Rola prowadzącego spotkanie
 • Rola uczestnika spotkania
 • Newralgiczne momenty spotkania
 • Prowadzenie dyskusji
 • Trudne sytuacje w trakcie prowadzenia spotkań

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja, film, studium przypadku, dyskusja, prezentacja
8 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online011 Przekonująca prezentacja publiczna


Szkolenie jest dedykowane tym wszystkim, którzy prowadzą różnego rodzaju prezentacje, od informacyjnych do perswazyjnych. W czasie warsztatów koncentrujemy się nie na trickach, a na rzetelnym przygotowaniu i trenowaniu wystąpień. Walczymy z częstą wymówką uczestników: „ja się do tego nie nadaję.

Rezultaty szkolenia
Dzięki poznanym narzędziom i technikom uczestnik zyska większą pewność siebie podczas wystąpień publicznych, potrafi przygotować i przekazać informację w sposób ustrukturyzowany, nawiąże pozytywne relacje ze słuchaczami.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Uczestnicy będą prowadzić skuteczne prezentacje, odpowiadające nadanemu tematowi, zrealizowane w zaplanowanym czasie, dostosowanie do odbiorców oraz podane w interesującej i angażującej formie.


Program warsztatów:
 • Przygotowanie do wystąpienia informacyjnego i perswazyjnego
 • Analiza słuchaczy
 • Struktura wystąpienia
 • Pobudzanie zainteresowania, czyli elementy storytellingu
 • Wizualizacja wystąpienia – zasady korzystania z PowerPoint
 • Mowa ciała w czasie wystąpienia
 • Angażowanie słuchaczy

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja – praca z kamerą video, analiza wystąpień, studium przypadku, dyskusja, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online012 Zarządzanie zespołem zdalnym


Szkolenie jest dedykowane menedżerom, którzy kierują zespołami rozproszonymi i koncentruje się na wzmocnieniu kompetencji menedżerskich istotnych w zarządzaniu zdalnym.

Rezultaty szkolenia
Z wykorzystaniem przetestowanych na szkoleniu narzędzi uczestnik będzie w stanie osiągnąć balans związany z budowaniem odpowiedniej atmosfery w zespole oraz troską o wyniki.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Zarządzanie zespołami zdalnymi lub hybrydowymi pozwoli kadrze menedżerskiej osiągnąć balans miedzy osiąganiem wyników a budowaniem atmosfery współpracy oraz podtrzymywaniem poczucia przynależności do organizacji.


Program warsztatów:
 • Budowanie zaangażowania zespołu
 • Produktywność zespołów online i hybrydowych
 • Delegowanie i monitorowanie realizacji zadań
 • Informacja zwrotna i jej znaczenie w zdalnym zarządzaniu
 • Budowanie bezpieczeństwa psychologicznego w zespole
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w zarządzaniu zdalnym

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja, film, studium przypadku, dyskusja, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online