Budowanie relacji z klientem


 

 
01 Budowanie wizerunku w kontakcie z klientem wewnętrznym


Szkolenie skierowane jest do osób, które współpracują z różnego rodzaju klientami wewnętrznymi w ramach realizacji projektów czy procesów. To, co uczestnicy szczególnie doceniają w tym szkoleniu, to przede wszystkim uniwersalne umiejętności, które pozwalają im poczuć się pewnie w kontaktach z różnymi interesariuszami przedsiębiorstwa.

Rezultaty szkolenia dla uczestnika
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia uczestnicy warsztatów będą w stanie budować długotrwałe relacje w kontaktach z klientami wewnętrznymi w oparciu o szacunek i wzajemne zrozumienie.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Dla każdej organizacji to bardzo istotne, aby pracownicy prezentowali zachowania zgodne z wartościami oraz budowali odpowiedni wizerunek firmy.


Program warsztatów:
 • Zarządzanie oczekiwaniami klienta
 • Precyzja w przekazywaniu informacji
 • Różnice kulturowe utrudniające zrozumienie swoich oczekiwań
 • Przekazywanie negatywnych informacji klientowi wewnętrznemu
 • Dyplomatyczne egzekwowanie

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

ćwiczenie praktyczne, studium przypadku, dyskusja, quiz, prezentacja
8 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online02 Skuteczna sprzedaż


Szkolenie jest dedykowane pracownikom, którzy realizując cele sprzedażowe, troszczą się też o budowanie relacji opartych na zaufaniu. Szkolenie pokazuje krok po kroku, w jaki sposób należy się przygotować do spotkań z klientami, aby osiągać założone cele.

Rezultaty szkolenia dla uczestnika
Po wdrożeniu nowej wiedzy i umiejętności uczestnicy warsztatów będą się czuć pewnie w kontaktach z klientami, co przełoży się na skuteczne prezentowanie oferty, radzenie sobie z zastrzeżeniami oraz efektywne zamykanie sprzedaży.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Rozwój kompetencji sprzedażowych pracowników powinien przełożyć się na wzrost poziomu sprzedaży.


Program warsztatów:
 • Przygotowanie merytoryczne do spotkania z klientem
 • Wiedza, którą warto mieć o kliencie
 • Nawiązanie kontaktu z klientem
 • Diagnozowanie oczekiwań klienta
 • Prezentacja handlowa (język korzyści, narzędzia wywierania wpływu)
 • Czym są zastrzeżenia i jak sobie z nimi radzić?
 • Zamykanie sprzedaży
 • Opieka posprzedażowa

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja – praca z kamerą video, studium przypadku, dyskusja, quiz, prezentacja
24 godziny zegarowe
wersja stacjonarna, wersja online03 Piłkarskie negocjacje


Szkolenie skierowane do osób, które prowadzą negocjacje i chcą doskonalić swój warsztat. W czasie treningu każdy uczestnik będzie miał okazję przygotować i poprowadzić negocjacje w bezpiecznych warunkach ze wsparciem trenera oraz grupy.

Rezultaty szkolenia dla uczestnika
Po zastosowaniu wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia uczestnicy będą czuć się pewniej w sytuacjach negocjacyjnych, świadomie podejmując decyzje co do stosowanych technik z jednoczesnym rozpoznawaniem sztuczek czy narzędzi presji używanych przez drugą stronę.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Dzięki temu szkoleniu organizacja będzie dysponować kadrą przygotowaną do prowadzenia negocjacji z różnego typu partnerami.


Program warsztatów:
 • „Piłka jest okrągła, a bramki są dwie”, czyli czym są negocjacje
 • „Partner zbliża się do pola karnego”, czyli przygotowanie do negocjacji
 • „Atak pozycyjny”, czyli umiejętności prowadzenia negocjacji
 • „Sędzia jest stronniczy”, czyli trudny partner w negocjacjach

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja – praca z kamerą video, studium przypadku, dyskusja, quiz, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online04 Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w kontakcie z klientem wewnętrznym


W każdej organizacji zdarzają się trudne sytuacje interpersonalne dotyczące relacji biznesowych. Przyczyny mogą być bardzo różne, czasami przyczyna tkwi w osobowości poszczególnych osób lub wynika z konfliktu interesów, a czasami „iskrzy” i nie bardzo wiadomo, dlaczego.

Rezultaty szkolenia dla uczestnika
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności rozwijanych podczas szkolenia uczestnicy potrafią rozwiązywać sytuacje trudne z klientami, ograniczając ryzyko eskalacji.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Dzięki temu szkoleniu organizacja zyskuje zespoły, które wewnętrznie świadczą sobie wysokiej jakości usługi ze świadomością „grania do wspólnej bramki”, budując jednocześnie profesjonalny wizerunek wśród interesariuszy.


Program warsztatów:
 • Przyczyny trudnych sytuacji w kontaktach z klientami wewnętrznymi
 • Prewencja trudnych sytuacji
 • Strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja – praca z kamerą video, studium przypadku, dyskusja, quiz, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja online