Akademia trenera ROI

01 Akademia trenera ROI


Rezultatem tego programu rozwojowego będzie zdobycie przez uczestników kompetencji trenersko-konsultacyjnych, od diagnozy potrzeb po ocenę efektywności na piątym poziomie, czyli włącznie z obliczaniem zwrotu z inwestycji w szkolenia (ROI) według autorstwa Jacka Phillipsa. Każdy uczestnik zakończy Akademię, opracowując swój własny program szkoleniowy.


Moduł 1
Proces szkoleniowy

 • Efektywne i nieefektywne projekty rozwojowe
 • Rezultaty projektów szkoleniowych
 • Warunki uczenia się osób dorosłych
 • Analiza potrzeb biznesowych i szkoleniowych
 • Metody analizy potrzeb
 • Konstruowanie narzędzi analizy potrzeb
Moduł 2
Metody i narzędzia szkoleniowe

 • Prezentacja
 • Dyskusja
 • Symulacja – odgrywanie ról
 • Studium przypadku
 • Uczenie na stanowisku pracy
 • Gry symulacyjne
 • Narzędzia w szkoleniach online
 • Blended learning
Moduł 3
Przygotowanie programów szkoleniowych

 • Etap twórczy pracy nad programem szkolenia
 • Opracowanie scenariuszy szkolenia
 • Pilotaż szkolenia
Moduł 4
Obliczanie ROI

 • Planowanie oceny efektywności szkolenia na pięciu poziomach
 • Gromadzenie danych w czasie procesu szkoleniowego
 • Analiza danych
 • Izolowanie efektów szkolenia
 • Konwertowanie danych na wyniki finansowe
 • Obliczenia ROI
Moduł 5
Trudne sytuacje w prowadzeniu szkoleń

 • Przyczyny trudnych sytuacji
 • Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Radzenie sobie ze stresem
Moduł 6
Certyfikacja Akademii trenera ROI

Aby otrzymać certyfikat ukończenia Akademii Trenera ROI należy:

 1. Przygotować i poprowadzić swój autorski 
8-godzinny program szkolenia
 2. Zbadać efektywność szkolenia minimum do trzeciego poziomu

02 Superwizja szkoleniowa trenerów wewnętrznych


Bardzo dobrą praktyką służącą rozwojowi doświadczonych trenerów jest superwizja szkolenia, które prowadzą. Gorąco zachęcamy tych trenerów lub organizacje, którym zależy na pozyskaniu informacji zwrotnej dotyczącej prowadzonych szkoleń, stosowanych metod czy dynamiki do współpracy z superwizorem. Przebieg superwizji jest następujący:
Przygotowanie trenera do superwizji
Obecność superwizora na szkoleniu
Podsumowanie i przekazanie informacji zwrotnej oraz wniosków na przyszłość03 Przygotowanie programów szkoleniowych dla organizacji


Kolejną opcją, o której pragniemy poinformować odbiorców jest możliwość wspólnego, wraz z trenerami wewnętrznymi danej organizacji, przygotowania programów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb i oczekiwań firmy.Wszystkie te trzy możliwości mogą być częścią programu rozwojowego dla trenerów wewnętrznych.