Rozwój kompetencji zespołu
Menedżer ma największy wpływ na rozwój kompetencji pracowników. Niektórym wydaje się, że hasło „rozwój” oznacza działania podejmowane głównie przez Dział HR, w tym przede wszystkim szkolenia. Czas odczarować ten mit i spojrzeć prawdzie w oczy. I temu nowemu spojrzeniu na rozwój będą poświęcone nasze warsztaty.

Rezultaty szkolenia
Po wdrożeniu wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia uczestnik będzie stosował różne metody i techniki rozwoju kompetencji swoich pracowników w zależności od poziomu ich umiejętności oraz zaangażowania.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Kadra menedżerska potrafi pokierować całym procesem rozwoju pracownika, przygotowuje go do udziału w szkoleniu, dba o przyrost potrzebnych kompetencji, zapewnia transfer nowej wiedzy i umiejętności na stanowisko pracy.Program szkolenia:
  • Model przywództwa sytuacyjnego
  • Metody rozwoju pracownika na początku drogi
  • Etapy uczenia się
  • Rola menedżera w procesie szkoleń
  • Wstęp do coachingu menedżerskiego
  • Kierowanie pracownikami o wysokich kompetencjach


Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja, film, studium przypadku, dyskusja, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja onlineTermin szkolenia
Forma szkolenia
Cena szkolenia

terminy szkolenia:

  • 04 – 05 lipca 2024

  • 17-18 listopada 2024

szkolenie online
1800 zł netto