Ocena efektywności programów HR – obliczanie zwrotu z inwestycji – szkolenie na licencji ROI Institute
Rezultaty szkolenia:

Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy powinni umieć:

 • Przygotować analizę biznesową dla ROI
 • Opracować cele programu na wszystkich poziomach
 • Wyjaśnić jak działa ROI
 • Identyfikować 12 zasad prowadzenia projektu ROI
 • Opisać 10 kroków w metodologii ROI
 • Zaplanować kroki wdrożenia ROI


1. Czym jest ROI
 • Co oznacza wartość inwestycji szkoleniowej?
 • Nowa” definicja wartości
 • Metodologia ROI
 • Kalkulacja ROI
 • 5 elementów, które składają się na system oceny
 • 12 kluczowych zasad ROI


2. Planowanie ROI
 • Kryteria wyboru programów szkoleniowych do oceny na 4 lub 5 poziomie
 • Precyzowanie celów szkoleniowych na poszczególnych etapach oceny
 • Łańcuch wpływu
 • Model V-powiązanie analizy potrzeb biznesowych z oceną efektywności
 • Gromadzenie danych w trakcie i po zakończeniu programu
 • Wybór odpowiednich metod gromadzenia danych
 • Czynniki wpływające na gromadzenie danych
 • Analiza planu ROI


3. Izolowanie efektów szkolenia
 • Metody izolowania efektów szkolenia
 • Wykorzystanie metody grup kontrolnych
 • Analiza trendu
 • Szacowanie
 • Wiarygodność wskaźników


4. Przekształcanie efektów programu w wartości pieniężne
 • Metody konwersji danych
 • Ocena wiarygodności metod konwersji


5. Klasyfikacja i kalkulacja kosztów programu
 • Znaczenie kosztów całkowitych
 • Kategorie kosztów
 • Identyfikacja i monitorowanie kosztów odpowiedniego programu


6. Implementaja ROI
 • Interpretacja wskaźnika ROI
 • Informowanie o wynikach
 • Identyfikacja i usuwanie barier dla realizacji procesu ROI
 • Prognozowanie ROI


Termin szkolenia
Forma szkolenia
Cena szkolenia

Terminy szkoleń:

 • 13-14 czerwca 2024

 • 22-23 sierpnia 2024

 •  21-22 listopada 2024

szkolenie online
2500 zł netto