Ocena efektywności programów HR – obliczanie zwrotu z inwestycji
Program szkolenia:

Rezultatem tego programu rozwojowego będzie zdobycie przez uczestników kompetencji trenersko-konsultacyjnych, od diagnozy potrzeb po ocenę efektywności na piątym poziomie, czyli włącznie z obliczaniem zwrotu z inwestycji w szkolenia (ROI) według autorstwa Jacka Phillipsa. Każdy uczestnik zakończy Akademię, opracowując swój własny program szkoleniowy.Termin szkolenia
Forma szkolenia
Cena szkolenia

Terminy szkoleń:

  • 13-14 czerwca 2024

  • 22-23 sierpnia 2024

  •  21-22 listopada 2024

szkolenie online
2500 zł netto