Skuteczny lider – wejście w rolę menedżera
Szkolenie jest dedykowane menedżerom, liderom, którzy stawiają pierwsze kroki w zarządzaniu. Proponujemy onboarding menedżera, ponieważ mamy poczucie, że nie tylko nowy pracownik w organizacji potrzebuje wsparcia na starcie swojej kariery. Nowo mianowany menedżer nie powinien uczyć się metodą prób i błędów, a przynajmniej jego zespół nie powinien być królikiem doświadczalnym, stąd pomysł właśnie na onboarding menedżerski, w którym – w bezpiecznych warunkach – uczestnik przetestuje techniki, dzięki którym poczuje się pewniej w nowej roli.

Rezultaty szkolenia
Od samego „wzięcia udziału” zmian w jakości zarządzania nie będzie. Jeśli jednak uczestnik wdroży umiejętności zdobyte na szkoleniu, zyska większą pewność siebie w kontakcie z zespołem, uniknie mikrozarządzania i łatwiej będzie mu realizować postawione przed nim cele.

Rezultaty szkolenia dla organizacji
Ułatwienie nowym menedżerom udziału w szkoleniu powinno zaowocować skutecznym wejściem w role kierownicze, a co za tym idzie – szybszym osiąganiem celów biznesowych.Program szkolenia:
  • Rola menedżera
  • Planowanie i organizowanie pracy zespołu
  • Delegowanie zadań
  • Monitorowanie realizacji zadań
  • Budowanie motywującego środowiska pracy
  • Trudne sytuacje w zarządzaniu


Metody szkoleniowe
Czas szkolenia
Forma szkolenia

symulacja – praca z kamerą video, studium przypadku, dyskusja, quiz, prezentacja
16 godzin zegarowych
wersja stacjonarna, wersja onlineTermin szkolenia
Forma szkolenia
Cena szkolenia

Termin szkolenia:

  • 18- 19 marca 2024

  • 16-17 maja 2024

  • 10 – 11 października 2024

szkolenie online
1800 zł netto