Akademia trenera ROI


Ustalanie celów

Ustalanie celów biznesowych i szkoleniowych jest kluczowe dla prowadzenia całego przedsięwzięcia rozwojowego, jeśli zamierzamy oceniać efektywność na pięciu poziomach.
Oczywiście projekty rozwojowe oceniamy na pięciu poziomach, jeśli są powiązane ze strategią firmy, drogie i angażujące wielu pracowników. Cele układają się w pewnego rodzaju cykl, który polega na tym, że aby osiągnąć wysoki zwrot z inwestycji (5.poziom), wcześniej uczestnicy powinni być usatysfakcjonowani z programu (poziom 1.), zdobyć wiedzę i umiejętności (poziom 2.), wdrożyć nowe kompetencje do codziennej pracy (poziom 3.), a to z kolei przełoży się na wskaźniki biznesowe firmy (poziom 4.). Bardzo ważne przy formułowaniu celów jest określenie warunków, które powinny być spełnione, aby cel został zrealizowany, czyli np. stwierdzenie, że konieczne będzie użycie jakiegoś konkretnego narzędzia czy procedury.

 

Przykład:

Cel na pierwszym poziomie: 

Średnia oceny uczestników przydatności programu osiągnie wynik minimum 4,0 w skali pięciostopniowej.

 

Cel na drugim poziomie: 

Po ukończeniu szkolenia 90% uczestników zaliczy test wiedzy na poziomie minimum 75%.

 

Cel na trzecim poziomie:

W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu szkolenia 90% uczestników otrzyma minimum 20 punktów w badaniu tajemniczego klienta.

 

Cel na czwartym poziomie: 

W ciągu sześciu miesięcy od zakończenia szkolenia nastąpi wzrost sprzedaży o 10%.

 

Cel na piątym poziomie:

ROI – 50%dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

2023-05-28