ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW

Korzyści wynikające ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał:

 • Zdiagnozować mocne i słabe strony swoich pracowników
 • Przeprowadzić szkolenie dla swoich pracowników
 • Zdelegować zadanie w motywujący sposób
 • Przeprowadzić instruktaż dla swoich pracowników
 • Wybrać odpowiednie szkolenie dla swoich pracowników

Menedżer jako coach rozwoju

 • Coaching – narzędzie rozwoju, nie kontroli pracowników
 • Określenie krytycznych kompetencji potrzebnych na stanowisku pracy
 • Przyczyny problemów z niską jakością pracy
 • Określenie standardu wykonania zadań
 • Zmiany a rozwój umiejętności pracowników
 • Kroki coachingu
 • Angażowanie pracownika w jego własny rozwój
 • Ustalanie planu rozwoju wspólnie z pracownikiem

Menedżer diagnozuje wiedzę i umiejętności pracowników

 • Metody analizy potrzeb rozwojowych pracowników
 • Analiza zadań
 • Obserwacja w miejscu pracy
 • Ustalanie celów rozwojowych

Menedżer w roli trenera (uczy i motywuje)

 • Wprowadzanie nowych pracowników
  • zasady szkolenia w miejscu pracy
  • kroki udzielania instrukcji
 • Reagowanie na błędy
  • przyczyny problemów i sposoby ich diagnozowania
  • rozmowa o błędach
  • ustalenie rozwiązania problemu
 • Delegowanie zadań
  • jakie zadania można delegować?
  • zasady delegowania zadań
 • Udzielanie informacji zwrotnych
 • Udzielanie wiarygodnych pochwał
 • Wyznaczanie celów na przyszłość
 • Prowadzenie krótkich szkoleń
  • specyfika uczenia się osób dorosłych
  • podstawowe metody szkoleniowe używane w trakcie
  • sesji: prezentacja, dyskusja, studium przypadku, odgrywanie ról, itp.
  • przygotowanie programu szkolenia

Menedżer wybiera szkolenia dla pracownika

 • Przygotowanie pracownika do udziału w szkoleniu
  • jakich informacji potrzebuje pracownik?
  • szkolenie dla przyjemności czy dla spodziewanych
  • efektów?
  • czy określać poziom wykonywania zadań po powrocie pracownika ze szkolenia?
 • Współpraca z działem szkoleń
 • Wsparcie pracownika po powrocie ze szkolenia
  • sprawdzenie, czego pracownik nauczył się na szkoleniu
  • tworzenie motywującego środowiska do zmian w zakresie pracy podwładnego
  • kontrola wprowadzania zmian w środowisku pracy
  • określenie skuteczności szkolenia pod kątem zmian, jakie nastąpiły w miejscu pracy